Covid-19 - opplæringsressurser

I en situasjon med store utfordringer og omveltninger, er det behov for rask oppdatering og opplæring av ansatte for å sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.04.2020

 Hvilken kompetanse det er behov for, vil avhenge av hvordan covid-19 pandemien utvikler seg. Det anbefales derfor at leder gjør seg kjent med beslutninger og anbefalinger knyttet til koronaviruset, blant annet organisering av beredskapsarbeid.