Fritak frå teieplikta

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 22.09.2017, Sist endret 23.01.2023

Søknad om fritak frå teieplikt

Statsforvaltaren (Fylkesmannen i lovteksta) kan frita vitne frå teieplikt i forvaltninga. Søknad bør sendast Statsforvaltaren seinast to veker før saka skal opp i retten.