Tre & helse- konferansen

Dato:
14. februar 2019 09.00 - 16.00
Sted:
Thon hotel Kristiansund
Arrangør:
Helseinnovasjonssenteret og Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Forskere, entreprenører, leverandører, utbyggere, produktutviklere, arkitekter, bestillere og beslutningstakere.

Folkehelsa inn i det grøne skiftet

Publisert 18.12.2018

Helseinnovasjonssenteret og Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til konferanse om tre og helse.

Tid: 14. februar 2018

Stad: Thon hotel Kristiansund

Målgruppe: Forskere, entreprenører, leverandører, utbyggere, produktutviklere, arkitekter, bestillere og beslutningstakere.

Tema: Hvordan påvirkes vi av å se, kjenne og oppleve tre og treprodukter i våre omgivelser? Finnes det for eksempel helsegevinster ved å bruke tremateriale i interiør? Forskningsprosjektet Tre og helse er et samarbeidsprosjekt som undersøker eventuelle helseeffekter ved bruk av tre i innemiljø.

Tre og helse er et FORREGION-prosjekt finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og Norges Forskningsråd.

Økonomi: Det er konferanseavgift på kr 500,-  som vert fakturert etter at påmeldingsfrist har gått ut.

Påmelding: Det er elektronisk bindande påmelding innan 1. februar 2019. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

For meir informasjon: https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Landbruk-og-mat/Skogbruk/Trebruk/folkehelsa-inn-i-det-grone-skiftet/

Dato:
14. februar 2019 09.00 - 16.00
Sted:
Thon hotel Kristiansund
Arrangør:
Helseinnovasjonssenteret og Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Forskere, entreprenører, leverandører, utbyggere, produktutviklere, arkitekter, bestillere og beslutningstakere.