Smittevernkonferanse 28.-29. mars 2019

Dato:
28. mars 2019 09.00 - 29. mars 2019 15.30
Sted:
Scandic Alexandra, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Helsepersonell med særlege oppgåver innan smittevern.

Invitasjon til smittevernkonferanse for helsepersonell i Møre og Romsdal

Publisert 21.01.2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerte smittevernkonferanse for helsepersonell

Tid: 28.-29. mars 2019

Stad: Scandic Alexandra, Molde

Målgruppen var: Helsepersonell med særlege oppgåver innan smittevern.

Konferansen blir søkt godkjent som meriterande for legar og sjukepleiarar. 

Økonomi: Konferansen var gratis. Deltakar måtte sjølv betale eventuelle reisekostnadar. 

Påmelding: Ny frist for elektronisk bindande påmelding var 1. mars 2019. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05.

Avmelding etter 1. mars, eller manglande frammøte, blir fakturert med faktisk kostnad for di påmelding. Dette er grunnen til at de på påmeldingsskjemaet også vert bedne om å fylle ut organisasjonsnummer og fakturaadresse.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
28. mars 2019 09.00 - 29. mars 2019 15.30
Sted:
Scandic Alexandra, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Helsepersonell med særlege oppgåver innan smittevern.