Skogsamling 2019

Dato:
20. februar 2019 10.30 - 21. februar 2019 12.00
Sted:
Angvik Gamle Handelssted, Gjemnes
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Offentleg forvaltning og andre som arbeider innanfor skogbruk i regionen

Skogsamling 20.-21. februar 2019.

Publisert 04.01.2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til Skogsamling

Tid: 20.-21. februar 2019

Stad: Angvik Gamle Handelssted, Gjemnes

Økonomi: Det er følgande konferanseavgift som vert fakturert snarleg etter at bindande påmeldingsfrist har utløpt:

  • Deltaking kun 20. februar inkl lunsj, kr 850,- (for dei som ikkje bur på hotellet)
  • Deltaking kun 21. februar inkl lunsj, kr 850,- (for dei som ikkje bur på hotellet)
  • Deltaking både 20. og 21. februar inkl lunsj, kr 1700,- (for dei som ikkje bur på hotellet)
  • Middag om kvelden 20. februar kr 600,- (for dei som ikkje bur på hotellet)
  • Deltaking begge dagar inklovernattingg i enkeltrom og alle måltid, kr 3500,-

Påmelding: Det er elektronisk bindande påmelding innan 29. januar 2019. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
20. februar 2019 10.30 - 21. februar 2019 12.00
Sted:
Angvik Gamle Handelssted, Gjemnes
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Offentleg forvaltning og andre som arbeider innanfor skogbruk i regionen