Kurs for nye faste verjer

Dato:
17. september 2019 17.00 - 23. september 2019 20.00
Sted:
Sjå invitasjonen
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Nye faste verjer

Invitasjon til kurs for nye faste verjer

Publisert 26.08.2019

Frå 2019 vert det stilt krav om at alle faste verjer har gjennomført opplæring før dei startar som verje. 

Fylkesmannen arrangerer grunnkurs for nye faste verjer i Ålesund og Molde i september, og inviterer alle som har meldt seg om fast verje, og som ikkje har delteke på opplæring tidlegare, til kurs.    

 

Kurset vert halde :

Quality Hotel Ålesund,  Sorenskriver Bulls gate 7, 6002 Ålesund

Tysdag 17. september kl 1700 – 2000

 

Scandic Alexandra Molde, Storgata 1, 6413 Molde

Måndag 23. september 1700 - 2000

 

På agendaen står kva er verjemål, rolla som verje og verje sine oppgåver og plikter, medbestemmelse, rekneskapsplikt, honorar.

Økonomi:  Kurset er gratis.  Enkel servering.

Påmelding: Det er elektronisk bindande påmelding innan 8. september 2019. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 84 65.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
17. september 2019 17.00 - 23. september 2019 20.00
Sted:
Sjå invitasjonen
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Nye faste verjer