Haustkonferansen 2019

Dato:
5. november 2019 09.00 - 6. november 2019 15.30
Sted:
Scandic Seilet hotell, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Avfallsforum Møre og Romsdal
Målgruppe:
er konsulentar, avfallsselskap og kommunalt tilsette som jobbar med miljø og avfall

Invitasjon til Haustkonferansen

Publisert 23.08.2019

I samband med Avfallsforum Møre og Romsdal arrangerer Fylkesmannen i Møre og Romsdal Haustkonferanse for 28. gong (22. året samen med Avfallsforum Møre og Romsdal).

Målgruppe: Målgruppa er konsulentar, avfallsselskap og kommunalt tilsette som jobbar med miljø og avfall. 

Tid: 5.-6. november 2019

Stad: Scandic Seilet hotel, Molde

Eit av hovudtema under årets konferanse blir brann i avfall. Heile program for konferansen blir lagt ut i september. Det vert ikkje eigen fagdag for kommunane i regi av Fylkesmannen under årets konferanse, men følg med på kalenderen for kurs og konferansar på Fylkesmannen til neste år for relevante konferansar innan Miljø for kommunane.

Påmelding: Påmelding gjerast på Heimesida til Avfallsforum Møre og Romsdal. https://www.avfallsforum.mr.no/b/hoestkonferansen-2019.

Dato:
5. november 2019 09.00 - 6. november 2019 15.30
Sted:
Scandic Seilet hotell, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Avfallsforum Møre og Romsdal
Målgruppe:
er konsulentar, avfallsselskap og kommunalt tilsette som jobbar med miljø og avfall