Grunnkurs for nye faste verjer

Dato:
5. mars 2019 17.00 - 7. mars 2019 20.00
Sted:
Kristiansund og Ålesund
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Nye faste verger

Invitasjon til grunnkurs for nye faste verjer.

Publisert 19.02.2019

Fylkesmannen arrangerer grunnkurs for nye faste verjer og inviterer alle nye faste verjer til kurs.

Tid og stad:

5. mars kl 17.00 - 20.00 ved Quality hotel Grand i Kristiansund

7. mars kl 17.00 - 20.00 ved Quality hotel Ålesund

Begge kursdaga har likt innhald. På agendaen står kva er verjemål, rolla som verje og verje sine oppgåver og plikter, rekneskapsplikt, honorar.

Enkel servering.

Påmelding: Det er elektronisk bindande påmelding innan 26. februar 2019. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
5. mars 2019 17.00 - 7. mars 2019 20.00
Sted:
Kristiansund og Ålesund
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Nye faste verger