Fagsamling om restaurering av myr og annen våtmark

Dato:
30. oktober 2019 - 31. oktober 2019
Sted:
Sandefjord, Vestfold
Arrangør:
Klima- og miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte som jobber med tema hos fylkesmenn, kommuner, fylkeskommuner, Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen, Forsvarsbygg, Statskog og interesseorganisasjoner.

Vi har gleden av å invitere til seminar om restaurering av myr og annen våtmark. Seminaret vil bestå av både foredrag og en befaringsdag.

Publisert 02.05.2019

I 2016 fikk vi en plan for restaurering av våtmark i Norge som skal bidra til å oppfylle regjeringens målsettinger om reduserte klimagassutslipp, tilpasning til klimaendringene og bedring i økologisk tilstand.

I den forbindelse har Fylkesmannen i Oslo og Viken fått et utvidet oppdrag, der vi blant annet skal bidra til kunnskapsheving om temaet. I samarbeid med Statens naturoppsyn arrangerer vi nå et seminar om restaurering av myr og annen våtmark for ansatte i etater og organisasjoner som jobber med dette temaet.

Målet med seminaret er å lære mer om arbeidet med restaurering av myr og annen våtmark, gjennom foredrag og befaring. Seminaret går over to dager.

Dag 1 vil bestå av foredrag på Scandic hotell, med innlegg som tar for seg blant annet:

  • Erfaringer fra gjennomførte prosjekter i Norge
  • Hva sier den nyeste forskningen om effekten av myrrestaurering
  • Restaurering av myr på kommunal grunn
  • Erfaringer fra Estland

Dag 2 vil bestå av en befaring i Vestfold. Vi vil besøke Adalstjern som på det tidspunkt er under restaurering, for å se «live» hvordan restaureringen av myra foregår. I tillegg vil vi besøke Gjennestadvannet som ble restaurert i 2018.

Programmet ligger vedlagt i høyre kolonne (vi tar forbehold om justeringer).

Frist for påmelding er onsdag 18. september 2019.

Ved stor interesse kan vi måtte sette en begrensning på antall deltagere fra hver etat og organisasjon.

Overnatting bestilles og dekkes av den enkelte deltaker. Ved bestilling av hotellrom på Scandic park hotell, kan du oppgi at du skal delta på seminaret, da vi har holdt av en del rom her.

Dato:
30. oktober 2019 - 31. oktober 2019
Sted:
Sandefjord, Vestfold
Arrangør:
Klima- og miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte som jobber med tema hos fylkesmenn, kommuner, fylkeskommuner, Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen, Forsvarsbygg, Statskog og interesseorganisasjoner.

Dokumenter