Fagdag om vurdering

Dato:
20. november 2019 09.30 - 15.30
Sted:
Scandic Seilet, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Skuleeigar, skuleleiarar, lærarar og faglærarar på ungdomstrinnet/grunnskuleopplæring for vaksne, representantar frå UH-sektoren og PPT

Fylkesmannen inviterte saman med Utdanningsdirektoratet til ein fagdag om vurdering.

Publisert 08.07.2019

Som eit ledd i arbeidet med sluttvurdering og eksamen på grunnskulen vert tolkingsfellesskapet til lærarane satt i fokus. For å utvikle og sikre eit godt tolkingsfellesskap inviterer vi til ein fagdag med fokus på sluttvurdering og eksamen på grunnskulen.

Dato: 20. november 2019

Tid: kl 10.00 - 15.30

Stad: Scandic Seilet, Molde

Målgruppa var: Skuleeigar, skuleleiarar, lærarar og faglærarar på ungdomstrinnet/grunnskuleopplæring for vaksne, representantar frå UH-sektoren og PPT.

Økonomi:  Fylkesmannen dekker kostnadene for fagdagen, men ikkje reise og evt. overnatting.

Påmeldinga var bindande. Ved fråfall etter påmeldingsfristen som var 17. oktober, oppmoda vi å sende ein annan i ditt sted.  Fråfall som ikkje blei meldt innan 1. november, vert fakturert.

No finn du presentasjonar frå fagdagen i høgremargen.

Dato:
20. november 2019 09.30 - 15.30
Sted:
Scandic Seilet, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Skuleeigar, skuleleiarar, lærarar og faglærarar på ungdomstrinnet/grunnskuleopplæring for vaksne, representantar frå UH-sektoren og PPT