Fagdag sjukeheimslegar 28. mai 2019

Dato:
28. mai 2019 09.30 - 16.00
Sted:
Scandic Alexandra Molde, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Sjukeheimslegar i Møre og Romsdal

Invitasjon til fagdag for sjukeheimslegar

Publisert 16.04.2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal planlegg ein fagdag for sjukeheimslegar i Møre og Romsdal

Tid: 28. mai 2019

Stad: Scandic Alexandra Molde, Molde

Praktisk informasjon: Fagdagen er gratis. Det er søkt om godkjenning teljande 6 timar/poeng for samfunnsmedisin, allmennmedisin og indremedisin.

Påmelding: Det er elektronisk bindande påmelding innan 12. mai 2019. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05.

For kursdagen gjeld det at forfall som ikkje er varsla, vert fakturert med kostnad på dagpakke.  Dette er grunnen til at de på påmeldingsskjemaet også vert bedne om å fylle ut verksemda sitt organisasjonsnummer og fakturaadresse.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
28. mai 2019 09.30 - 16.00
Sted:
Scandic Alexandra Molde, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Sjukeheimslegar i Møre og Romsdal