Fagdag om kvalifiseringsprogrammet (KVP) 8. mai 2019

Dato:
8. mai 2019 08.30 - 16.00
Sted:
Scandic Alexandra Molde, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal og NAV Møre og Romsdal
Målgruppe:
Rettleiar i NAV-kontor som har eller skal ha KVP som ein av sine arbeidsoppgåver. Leiarnivået er og velkomne.

Invitasjon til fagdag om kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Publisert 27.02.2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer i samarbeid med NAV Møre og Romsdal til fagdag om kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Tid: 8. mai 2019

Stad: Scandic Alexandra Molde, Molde

Formål med dagen: Å bidra til å sikre retten til KVP og å utvikle gode program, slik at KVP-deltakar når målet om arbeid.

 

Førebels program:

08.30 Registrering

09.00 Velkommen og innleiing til fagdagen

 • Status KVP i M&R, Rapporten «Lavinntekt og levekår i Norge» som bakteppe
 • Identifisering av rett til KVP - erfaringsdeling frå NAV kontor
 • Innhald i program
 • Gruppearbeid - innhald i program
 • Sotjl. §§ 31 - 39
 • KVP i Modia
 • Program - erfaringsdeling frå NAV kontor
 • Gruppearbeid - suksesskriterier for å lykkes i KVP arbeidet

16.00   Vel heim

 

Eiga førebuing:

 • For at du skal få størst mogleg utbytte er det fint om du leser gjennom KVP regelverket i «Rundskriv Hovednr. 35 Lov om sosiale tenester i NAV». NAV lova sin § 14a, samt sett i Standarden på tema (dersom denne er oppdatert etter nytt regelverk).
 • Vi tilbyr og videomøte fredag 05.04.19 kl 09.00 – 10.00 der denne fagdagen er tema. Sjå påmeldingsinfo til denne på Navet/enhet Møre og Romsdal/opplæringsoversikt.
 • Sjekk ut status på KVP arbeidet i eige kontor før fagdagen  

Deltaking: Vi avgrensar til 150 deltakarar på fagdagen. Dersom det er stor påmelding vil vi prioritere og fordele desse plassane.

Økonomi: Kurset er gratis for målgruppa.

Deltakarar med reiseveg over 2 timar kan få dekt overnatting frå 07.05.18. NB! Husk å sjekke ut av rommet før fagdagen startar.

Reisekostnader dekkast av arbeidsgivar. Fylkesmannen er miljøfyrtårnsertifisert og oppmodar dei som har høve til det om å reise kollektivt.

Påmelding: Det er elektronisk bindande påmelding innan 8. april 2019. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida.

Vi ber om at frist for påmelding blir haldt.

Spørsmål om påmelding og endringar skal rettast til e-post: fmmrkurs@fylkesmannen.no eventuelt ta kontakt på telefon 71 25 85 05

For nærare informasjon om innhaldet i fagdagen kan du ta kontakt med:  Oddhild Johnsen fmmrodjo@fylkesmannen.no

For nærare informasjon om pålogging til videomøte 5.april kan du ta kontakt med: Jannicke Solem Jannicke.Solem@nav.no

Dato:
8. mai 2019 08.30 - 16.00
Sted:
Scandic Alexandra Molde, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal og NAV Møre og Romsdal
Målgruppe:
Rettleiar i NAV-kontor som har eller skal ha KVP som ein av sine arbeidsoppgåver. Leiarnivået er og velkomne.