Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kontakt oss(2)

Vi oppmodar til at du kontaktar oss ved hjelp av skjemaløysinga Melding til Fylkesmannen. Løysinga krev innlogging ved hjelp av ID-porten og gjer at du kan sende meldingar og dokument til oss på ein sikker måte.

Dersom du sender inn dokument på vegne av verksemd eller organisasjon kan du nytte eigeskjema for dette.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 05.10.2012
 
Telefon: 55 57 20 00
Telefaks: 55 57 28 51
Besøksadresse: Statens hus, Kaigaten 9 (inngang Vincens Lunges plass/mot Nonnesetergaten)
Postadresse: Postboks 7310, 5020 Bergen
Org.nr.: 974760665

Før du kontaktar oss

I dei fleste tilfelle er det ikkje naudsynt for deg å sende dokument til oss i papirform. Du kan trygt sende alle typar førespurnadar via Melding til Fylkesmannen.  

Klikk her for å lese meir