Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skjema

Skjema og blanketter er normalt å finne under den enkelte sak/på fagsidene.
 
Generelle skjema og statlige blanketter kan du finne på http://www.signform.no/dss/
 
Dersom blankettene skal sendes oss kan du bruke:
 
Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 7310
5020 Bergen
 
E-post: fmhopostmottak@fylkesmannen.no, tlf. 5557 2000
 
Du må ha installert gratisprogrammet Acrobat Reader for å lese PDF-filer.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 20.11.2012