Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Organisasjonskart

Her finn du klikkbart organisasjonskart for Fylkesmannen i Hordaland.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.04.2014

Klikk på avdelingsnamn under for å sjå kort presentasjon av dei ulike avdelingene. Du kan også sjå eller laste ned organisasjonskartet som pdf-fil.

Fylkesmann
Assisterande fylkesmann

Stab

Miljøvern- og klimaavdelinga

 • Naturforvaltningsseksjonen
 • Klima- og forureiningsseksjonen

Kommunal- og samfunnsplanavdelinga

 • Planseksjonen
 • Beredskapsseksjonen
 • Kommunal- og justisseksjonen

Utdanningsavdelinga 

Landbruksavdelinga           

 • Utviklingsseksjonen
 • Næringsseksjonen

Helse- og sosialavdelinga

 • Helseseksjonen
 • Sosial- og barnevernsseksjonen
 • Driftsseksjonen

Administrasjons- og verjemålsavdelinga

 • Arkivseksjonen
 • Verjemålsseksjonen
 • Økonomiseksjonen
 • HR, IKT og serviceseksjonen