Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Organisasjonskart

Her finn du klikkbart organisasjonskart for Fylkesmannen i Hordaland.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 07.04.2014

Klikk på avdelingsnamn under for å sjå kort presentasjon av dei ulike avdelingene. Du kan også sjå eller laste ned organisasjonskartet som pdf-fil.

Fylkesmann
Assisterande fylkesmann

Stab

Miljøvern- og klimaavdelinga

 • Naturforvaltningsseksjonen
 • Klima- og forureiningsseksjonen

Kommunal- og samfunnsplanavdelinga

 • Planseksjonen
 • Beredskapsseksjonen
 • Kommunal- og justisseksjonen

Utdanningsavdelinga 

Landbruksavdelinga           

 • Utviklingsseksjonen
 • Næringsseksjonen

Helse- og sosialavdelinga

 • Helseseksjonen
 • Sosial- og barnevernsseksjonen
 • Driftsseksjonen

Administrasjons- og verjemålsavdelinga

 • Arkivseksjonen
 • Verjemålsseksjonen
 • Økonomiseksjonen
 • HR, IKT og serviceseksjonen