Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søk om tilskot innan 15. januar

Nå kan kommunar, organisasjonar og private søkje om økonomisk støtte for å betre miljøtilstanden i Hordaland.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.01.2014

Ordningane omfattar mellom anna naturforvaltning, friluftsliv, kalking i vassdrag og lokalt miljøvern.

For dei fleste tema gjeld søknadsfristen 15. januar 2014 og at søknadane skal leverast i elektronisk søknadssenter. For forebyggande tiltak mot rovviltskader er søknadsfristen 15. februar, og for kalking i vassdrag er fristen 1. februar. For kalkingstiltak skal det nyttast eige skjema som ein får tilsendt ved å vende seg til Fylkesmannen.

Meir informasjon

Purpurlynghei. Foto Magnus Johan Steinsvåg ©

Purpurlynghei. Foto Magnus Johan Steinsvåg.

Aktuelt