Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vil skjerme friluftsområde mot kraftutbygging i Voss og Vaksdal

Fylkesmannen har gitt uttale til sju søknadar om småkraftutbygging. Flerie av utbyggingane ligg i område med viktige friluftsinteresser mellom Bergsdalen og Kvamskogen. Vi har gått mot fem av sakene. Grunnen er samla belastning på naturverdiane, inkludert friluftsliv og landskap, og følgjer for laksefisk.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.04.2015

Du kan laste ned høyringsuttalene i menyen til høgre. Her finn du og lenke til NVE si nettside som viser søknadane.

 


Parti frå Oddmundsdalselva i Bergsdalen, Vaksdal. Foto: Grønkraft AS