Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rapportar

Rapportar

Her finn du rapportar utgitt i rapportserien til Miljøvern- og klimaavdelinga, Fylkesmannen i Hordaland.

2015

2015-01: Forvaltingsplan for Nesvika naturreservat

2015-02: Viltet i Lindås. Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2014

2014-01: Kystlynghei i Austrheim, Lindås, Radøy, Meland, Øygarden, Fjell og Sund.

2014-02: Forvaltingsplan for fire våtmarksreservat i Sveio 

2014-03: Hubro og kraftliner i ytre Hordaland - prosjektstatus 2014 

2014-04: Forvaltingsplan for Heltveit-Bjørge naturreservat 2014-2023

2014-05: Supplerande kartlegging av naturtypar i Meland kommune

2014-06: Sopp på gamle eiketre i Hordaland 2014

2014-07: Faggrunnlag for stor- og lita ramsløkflgue Portevinia maculata og Cheilosia fasciata

2013

2013-01: Kystlynghei i Austevoll og Sveio

2013-02: Viltet i Voss - Kartlegging av viktige viltområde, status for viltartane og forvaltingsmål for sårbare artar

2013-03: Supplerande kartlegging av naturtypar i Osterøy kommune

2013-04: Forvaltingsplan for Otterstadstølen naturreservat

2013-05: Forvaltingsplan for Skogafjellet naturreservat

2013-06: Forvaltingsplan for Berge landskapsvernområde

2013-07: Hubro og kraftliner i ytre Hordaland - prosjektstatus 2013

2013-08: Forvaltingsplan for Sagvatnet naturreservat

2013-09: Forvaltingsplan for Flotaneset naturreservat og Hestabotn naturreservat

2012

2012-01: Kartlegging av sopp i 11 slåttemarker i Hordaland i 2011

2012-02: Supplerande kartlegging av naturtypar i Fusa kommune

2012-03: Kartlegging av sopp i sju slåttemarker i Hordaland, våren 2012

2011

2011-01: Viltet i Odda - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2011-02: Supplerande kartlegging av naturtypar i Ullensvang herad

2011-03: Supplerande kartlegging av naturtypar i Eidfjord kommune

2011-04: Forvaltingsplan for Vollom naturreservat, Lindås kommune

2011-05: Kartlegging av sopp i åtte slåttemarker i Hordaland i 2010

2011-06: Forvaltingsplan for Tjeldstø naturreservat, Øygarden kommune

2011-07: Forvaltingsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

2010

2010-01: Forvaltingsplan for naturreservata Yddal og Geitaknottane

2010-02: Supplerande kartlegging av naturtypar i Granvin herad

2010-03: Supplerande kartlegging av naturtypar i Ulvik herad

2010-04: Forvaltingsplan for Herdla naturreservat med tilliggende verneområde, 2010-2015

2010-05: Forvaltingsplan for Folgefonna nasjonalpark

2009

2009-01: Vegetasjonsutviklingen etter skogbrannen i Hopsfjellet naturreservat, Sveio kommune, i perioden 1992-2008

2009-02: Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Kvam herad

2009-03: Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Etne kommune

2009-04: Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Sund kommune

2009-05: Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Sveio kommune

2009-06: Forvaltingsplan for Rimbareidtjørna naturreservat, Fitjar kommune

2009-07: Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Odda kommune

2009-08: Forvaltingsplan for Hopsfjellet naturreservat, Sveio kommune

2009-09: Undersøkelser av kongsbregne Osmunda regalis i Geitaknottane naturreservat

2008

2008-01: Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Samnanger kommune

2008-02: Kartlegging og verdisetting av naturtypar på Stord (Fitjar og Stord kommunar)

2008-03: Forvaltingsplan for gjess i Hordaland

2008-04: Forvaltningsplan for Yngsdalen naturreservat, Luster kommune, Sogn og Fjordane

2007

2007-01: Viltet i Jondal - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2007-02: Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Jondal kommune

2007-03: Viltet i Sveio - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2006

2006-01: Viltet i Sund - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2006-02: Viltet i Kvinnherad - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2006-03: Viltet i Eidfjord - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2006-04: Viltet i Austevoll - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2006-05: Viltet i Os - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2006-06: Undersøkelse av kommunal mijljøforvaltning i 5 kommuner i Hordaland

2005

2005-01: Viltet i Meland - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2005-02: Viltet i Bergen - Kartlegging av viktige viltområder og status for viltartene

2005-03: Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Osterøy kommune

2005-04: Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Vaksdal kommune

2005-05: Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Ulvik herad

2005-06: Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Granvin herad

2005-07: Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Voss kommune

2005-08: Fiskeundersøkelser i regulerte innsjøer og vassdrag i Hordaland 2004

2005-09: Viltet i Fjell - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2005-10: Viltet i Granvin - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2004

2004-01: Fiskeundersøkelser i regulerte innsjøer og vassdrag i Hordaland 2002-2003

2004-02: Folgefonna nasjonalpark med tilliggjande område for landskapsvern - Oppsummering og tilråding etter lokal høyring av konsekvensutgreiing og verneframlegg

2004-03: Viltet på Stord - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2004-04: Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Modalen kommune

2004-05: Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Lindås kommune

2004-06: Viltet i Modalen - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2004-07: Viltet i Osterøy - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2004-08: Viltet i Vaksdal - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2004-09: Viltet i Radøy - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2004-10: Vurdering av skadeomfang på sjøfugl etter MS Rocknes forlis

2004-11: Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Radøy kommune

2004-12: Fiskeundersøkelser i regulerte innsjøer og vassdrag i Hordaland 2003

2003

2003-01: Kartlegging og verdisetjing av naturtypar i Austrheim kommune

2003-02: Kartlegging og verdisetjing av naturtypar i Fedje kommune

2003-03: Kartlegging og verdisetjing av naturtypar i Masfjorden kommune

2003-04: Viltet i Bømlo - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2003-05: Viltet i Fusa - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2003-06: Viltet i Askøy - Kartlegging av viktige viltområder og status for viltartene

2003-07: Viltet i Etne - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2003-08: Viltet i Austrheim - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2003-09: Viltet i Fedje - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2003-10: Viltet i Masfjorden - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2003-11: Kartlegging og verdisetjing av naturtypar i Fjell kommune

2003-12: Kartlegging og verdisetting av naturtyper i Askøy kommune

2003-13: Registrering av fugl og pattedyr i samband med konsekvensutgreiing for Folgefonna nasjonalpark

2003-14: Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Øygarden kommune

2003-15: Folgefonna nasjonalpark. Konsekvensutgreiing og verneframlegg - høyringsutgåve august 2003

2003-16: Viltet i Samnanger - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2003-17: Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Bømlo kommune

2002

2002-01: Viltet i Ulvik - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2002-02: Kartlegging av hekkebestandar for hønsehauk i Bømlo og Sveio kommunar

2002-03: Vassdrag i Hordaland 2000 - vannkvalitet i 26 utvalgte vassdrag (Rådgivende biologer AS, rapport nr. 436)

2002-04: Fiskeundersøkelser i regulerte innsjøer og vassdrag i Hordaland sommeren 2001

2002-05: Viltet i Kvam - Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane

2001

2001-01: Årsrapport for fylkesmannens miljøvernavdeling 2000

2001-02: Inventering av verneverdig barskog i Hordaland 1985-1991

2001-03: Vegetasjonsutviklingen etter skogbrannen på Hopsfjellet

Kontaktpersoner