Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Høyringar

Høyringar

Har du innspel?

Fylkesmannen legg saker til offentleg ettersyn for at dei skal vere godt nok opplyste før vi avgjer dei. Høyringane gjeld saker etter forureiningslova, naturmangfaldlova, laks- og innlandsfiskelova og viltlova. Gå til sida for høyringar.