Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regelverk

Regelverk

Under finn du informasjon om forureiningsregelverket.

Regelverk

Rettleiing

Forureiningslova Fylkesmannens ansvar etter forureiningslova
Produktkontrollova Fylkesmannens ansvar etter produktkontrollova
Naturmangfaldlova Rettleiar til kapittel II i naturmangfaldlova
Forureiningsforskrifta Kommentar til forureiningsforskrifta
Avfallsforskrifta Kommentar til avfallsforskrifta
Internkontrollforskrifta              Rettleiar til internkontrollforskrifta 
Vassforskrifta Rettleair til bruk av § 12 i vassforskrifta                                                                                       

 

På nettsida til Miljødirektoratet finst publikasjonar med rettleiing innafor ei rekkje forureiningstema.

Akutt forureining

Ring 110 ved akutt forureining

Ved akutt forureining ring 110 eller kontakt Kystverket