Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Lenker

Lenker

Nettside Nettadresse
Miljødirektoratet http://www.miljodirektoratet.no/no/
Norske utslipp www.norskeutslipp.no
Regelhjelp www.regelhjelp.no
Miljøstatus i Noreg         www.miljostatus.no
Miljøkommune.no www.miljokommune.no

Akutt forureining

Ring 110 ved akutt forureining

Ved akutt forureining ring 110 eller kontakt Kystverket