Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kontakt

Kontakt

Oversikt over tilsette på Miljøvern- og klimaavdelinga som arbeider med forureining. Gå til kontaktinformasjon for alle tilsette hos Fylkesmannen i Hordaland

Namn

Tlf.

Arbeidsområde

Kvingedal, Kjell

55572312
97504050     

Miljøvernsjef
Backer-Røed, Eric

55572278

Forureina grunn, tilsyn

Berg, Mari Katrine

55572326

Avfallsanlegg, farleg avfall, avfallsplanar for hamner, tilsyn. Har per

Hageberg, Hallvard 55572318 Farleg avfall, deponi, avfallsanlegg, ulovleg avfallshandtering, forureina grunn, tilsyn
Holte, Astrid 55572319 Deponi, avfallsanlegg, bygg- og anleggsavfall,  ulovleg avfallshandtering, tilsyn
Ludvigsen, Henriette 55572093 Fiskeforedling, fiskeoppdrett, midlertidig anleggsarbeid, tilsyn
Nesse, Magne 55572335 Forureina sjøbotn, utfylling i sjø, mudring og dumping, avløp, støy, tilsyn
Pedersen, Tom N  55572119 Akvakultur, tilsyn
Solheim, Britt 55572334 Galvano, kommunalt avløp, vaskeri, tilsyn
Storebø, Sissel 55572317
92827865
Tilsyn, kommunalt avløp, fiskeforedling, utfylling i sjø, skipsverft, slam, utslepp frå anleggsarbeid, næringsmiddelindustri
Tingstad, Silje 55572031 Utfylling i sjø, forureina sediment, tilsyn
Torsnes, Ingrid 55572320 Forbrenningsanlegg, bygg- og anleggsavfall, utslepp frå anleggsarbeid, landbruksforureining, klima, tilsyn
Vadøy, Nina 55572316 Avfallsanlegg, deponi, tilsyn

Akutt forureining

Ring 110 ved akutt forureining

Ved akutt forureining ring 110 eller kontakt Kystverket