Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kart

Kart

På Miljøstatus er det vist kartfesta informasjon om forureining og mange andre tema. Nedanfor har vi vist kart over landbasert industri og avløpsanlegg i Hordaland. Ved å klikke på ikonet finn du meir informasjon om kvar verksemd. Klikk på meir kart og funksjonar for å vise heile kartet og alle tema.

 

Andre aktuelle kartlag på Miljøstatuskartet er kart over område med kosthaldsråd for sjømat og over område med høgt innhald av kvikksølv i fisk og blåskjell.

Akutt forureining

Ring 110 ved akutt forureining

Ved akutt forureining ring 110 eller kontakt Kystverket