Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Høyringar

Høyringar

Har du innspel?

Fylkesmannen legg utsleppsløyve og vesentlege endringar i utsleppsløyve til offentleg ettersyn for at dei skal vere godt nok opplyste før vi avgjer dei. Gå til sida for høyringar.

Akutt forureining

Ring 110 ved akutt forureining

Ved akutt forureining ring 110 eller kontakt Kystverket