Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fiskereglar - Kart

Kart med fiskereglar

Klikk på karta under for å sjå detaljerte kart med informasjon om fiskereglar.

Fredningsoner oversiktskart

Fredningssoner detaljkart
Fredningssoner Fredningssoner
Setjegarn Krokgarn
 Setjegarn  Krokgarn
Nedsenking  Kilenot/lakseverp
Nedsenking  Kilenot og lakseverp

Kontaktpersonar