Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fiskereglar

Her finn du reglar for fiske etter laks, sjøaure og innlandsfisk i Hordaland. Sida har nettadressa www.fylkesmannen.no/fiskereglar

Kontaktpersonar