Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Prosjekt

Her finn du informasjon om større prosjekt for å ta vare på dei ville stammane av laks og sjøaure i fylket som Fylkesmannen jobbar med.

Kontaktpersoner