Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kontakt

Avdeling Kontakt- person Telefon 

Kan kontaktast
om tema

Miljøvern- og klimaavdelinga  Gry Walle 

55572332
93618803     

Laks og sjøaure

 

Andre etatar

 

 

 

Hordaland fylkeskommune 

Vibeke Lokøy

55239145

Innlandsfisk

Fiskeri- direktoratet

Sjå kontaktinfo
for fiskeri-
direktoratet

03495 Marine artar
Statens naturoppsyn (SNO) Sjå kontaktinfo
for SNO sine lokalkontor
73580500 Tips om ulovleg fiske o.l.

Kontaktpersonar