Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kart

Ved å klikke på kartet under kjem du til Lakseregisteret sitt kart med laksevassdrag, nasjonale laksefjordar mv

Kart over fredningssoner og andre kart som viser reglar for fiske etter laksefisk finn du på www.fylkesmannen.no/fiskereglar

Kontaktpersonar