Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regionale samlingar

Fylkesmannen sin landbruksavdeling inviterar til regionale samlingar innan tema som kontroll, dyrevelferd, spesielle miljøtiltak i jordbruket, regionalt miljøprogram og tiltak i kulturlandskap og forureining.

Arrangør: Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavdelinga
Målgruppe:
Kommunale sakshandsamarar innan Landbruk, kultur og miljøforvaltning.
Eigenandel:  Kr 150,-
Påmelding:  Innan 12. mai til Kari Mostad fmhokmo@fylkesmannen.no tlf 55 57 21 53.

Tid og stad:

  • 19. mai Melandrådhus
  • 20. mai Fitjar, Fitjar kommunehus, Fitjar
  • 26. mai Kvam, Heradshuset, Norheimsund.