Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljøtiltak_new

 


20.12.2017

Fylkesmannen i Hordaland gjer framlegg om nytt «Utvalgt kulturlandskap i jordbruket» i Ullensvang herad

Fylkesmannen i Hordaland gjer framlegg om at delar av Ullensvang vert eit "Utvalt kulturlandskap i jordbruket". Vi ønsker at eit jordbruksområde med frukt er representert i ordninga.