Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Plantevernmiddel

Yrkesmessig kjøp og bruk av plantevernmiddel krev at ein har gyldig autorisasjon. All bruk av plantevernmiddel skal førast i plantevernjournal, som frå 2015 må innehalde fleire vurderingar.

Elles er det krav om merking og varsling når ein brukar plantevernmiddel på areal der andre kan ha tilgang. Noko sprøyting krev søknad eller melding til kommunen. Det er krav om funksjonstesting av utstyr som blir brukt til sprøyting.

 

 

Kontaktpersoner