Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Matproduksjon

Markedet for lokalmat er voksende, og matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Statsforvalteren er pådriver for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. 

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvalteren samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer


10.08.2018

Spår rekordavlingar for fruktdyrkarane på Vestlandet

I desse dagar plukkar fruktdyrkarane plommer for harde livet. Det modnast fort i varmen.  Butikkane vil bugne av norske plommer i butikkane dei neste 14 dagane, saman med dei tidlegaste norske eplesortane.


13.07.2018

Tilskot til direktesal av frukt, bær og grønt

Driv du med direktesal av moreller langs vegen? Sel du frukt, bær eller grønt direkte til kunden? Då må du hugsa å få dokumentasjon på salet dersom du skal søka om tilskot til direktesal.


10.10.2017

Bergen Matfestival i ny drakt

Bergen Matfestival og Bergen Ølfestival auka billettsalet med 30 % i år, og satte med det ny publikumsrekord etter flyttinga til Koengen med 30.000 besøkande, helga 1.-3. september.


15.02.2017

Ny nettstad skal matche tilbod og etterspurnad av lokalmat i heile Noreg

Er du lokalmatprodusent så bør du vera på lokalmat.no for at innkjøparar kan finna dine produkt!


03.05.2016

Gylne måltidsaugeblikk

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ber ordførarar i heile landet om å inspirere aldersinstitusjonane i deira kommune til å melde seg på konkurransen Gylne måltidsaugeblikk 2016. I år vil konkurransen finne fram til dei institusjonane som mellom anna har særs god brukarmedverknad, merksemd på lokalmat og der bebuarane har matval.

 


25.04.2016

Rekordstor påmelding til Bergen Matfestival

Alt skjer på Koengen og Bergenhus festning. Allereie no er det over 50 påmelde lokalmatprodusentar. Det syner at interessa for deltaking er stor.


25.11.2015

Gylne måltidsøyeblikk

Stiftelsen Slettebakken menighets eldresenter ble fylkesvinner i konkurransen «Gylne måltidsøyeblikk». Vinneren går videre til den nasjonale konkurransen.


02.10.2015

Mat i Reiseliv

29-30. oktober vert lønsamt forretningsmessig samarbeid sett på dagsorden på samlinga Mat i Reiseliv i Bergen. Fylkesmannen i Hordaland, i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune, Innovasjon Noreg, NCE Tourism og Hanen trommar reiselivsaktørar, lokalmatprodusentar, grossistar og distributørar på Vestlandet saman. Konferansen er starten på NCE Tourism sitt treårige prosjekt "Lønsom opplevelsesmat".

 


22.06.2015

Regional gastronomy and artisan food development

For more than 20 years, the regional and agricultural authorities of Hordaland and Sogn og Fjordane have been promoting artisan food as a development strategy for farmers, and as identity markers and quality food products for the general public.


16.05.2015

Det Norske Måltid med delfinale på Bergen Matfest

Det Norske Måltid legg i år ein av tre delfinalar til Bergen Matfest. Her konkurrerer norske kvalitetsvarer om gjeve prisar!