Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Har du innspel? Fylkesmannen legg ut saker til offentleg ettersyn for at dei skal vere godt nok opplyste før vi avgjer dei.

Du kan sende høyringssvar ved å bruke skjemaet nedst i oppslaget, ved å sende brev eller e-post. I kvar sak står det ein eller fleire kontaktpersonar som kan hjelpe deg med meir informasjon. Alle innspel er tilgjengelege i den elektroniske postjournalen (OEP).

Frist Uke Høring
januar 2019
09. jan 2 Søknad om utsleppsløyve for Palmafossen kraftverk
Frist Høring
januar 2019
09. jan Søknad om utsleppsløyve for Palmafossen kraftverk