Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

LIS1 og turnustjeneste for fysioterapeuter

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for leger følger ordningen som ble iverksatt i 2019. Ofte brukes uttrykkene LIS1, LIS2 og LIS3 om leger som er ansatt i utdanningsstillinger.

Spesialistutdanningen og godkjenningen for leger er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 erstatter i praksis turnustjenesten for leger. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

LIS1 omfatter tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Leger som var tilsatt eller hadde fått tilbud om turnusstilling etter gammel ordning før 1. mars 2017 er de siste som gjennomfører turnustjeneste. 

Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvalteren i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedansvar for å skaffe nok turnusplasser i sin region (Nord-Norge, Vestlandet og Østlandet). 

Kurs hos Statsforvalteren

Statsforvalteren tilbyr gruppeveiledning og kurs for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentlig helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for leger i spesialisering, del 1 (LIS1)
  • Grupperettleiing av LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Statsforvalteren refunderer reiseutgifter du har hatt i forbindelse med kurs og veiledning. 

Vis mer

For LIS1-legar i kommunehelsetenesta

Har du spørsmål om tenesta for legar i spesialisering i kommunehelsetenesta, kontakt Martin Haugen eller Sjur Lehmann. Sjå "Kontaktpersonar".

For å få innblikk i korleis LIS1-legane opplever tenesta i kommunen, ber vi om evaluering frå legen undervegs i perioden. Vi sender spørsmåla i lenke på e-post.

For turnusfysioterapeutar

Har du spørsmål om turnustenesta for fysioterapeutar, kontakt Anne Grete Robøle. Sjå "Kontaktpersonar". 

Evaluering av turnusteneste for fysioterapeut (nynorsk) - Word / Pdf

Evaluering av turnustjeneste for fysioterapeut (bokmål) - Word / Pdf

Rettleiing til evaluering


25.07.2018

Kurs for LIS1-legar hausten 2018

Startar du som LIS1-lege i kommunehelsetenesta 1. september 2018? Her kan du melde deg på kurs for LIS1-legar i Hordaland.


07.02.2018

Kurs for turnuslegar våren 2018

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. mars 2018? Her kan du melde deg på kurs for turnuslegar i Hordaland.


13.07.2017

Velkommen som turnuslege i Hordaland

Skal du arbeide som turnuslege i kommunehelsetenesta? Her finn du informasjon om kva rettar og plikter du har, og kva du kan forvente av arbeidsgjevar.


02.01.2017

Kurs for turnuslegar hausten 2017

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. september 2017? Her kan du melde deg på kurs for turnuslegar i Hordaland.


02.01.2017

Kurs for turnuslegar våren 2017

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. mars 2017? Her kan du melde deg på kurs for turnuslegar i Hordaland.


08.07.2016

Kurs for turnuslegar hausten 2016

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. september 2016? Her kan du melde deg på kurs for turnuslegar i Hordaland.


26.11.2015

Kurs for turnuslegar våren 2016

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. mars 2016? Her er kursa for deg som har turnus i Hordaland.


24.06.2015

Kurs for turnuslegar hausten 2015

Er du turnuslege i kommunehelsetenesta frå 1. september? Her finn du datoar for turnuskurs i Hordaland hausten 2015.


11.11.2014

Kurs for turnuslegar våren 2015

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. mars 2015? Her er kursa for deg som har turnus i Hordaland.


05.08.2014

Kurs for turnuslegar hausten 2014

Er du turnuslege i kommunehelsetenesta frå 1. september 2014? Her er datoane for kurs og samlingar denne hausten.


Kurs for turnuslegar og turnusfysioterapeutar i kommunehelsetenesta

Kurset i offentleg helsearbeid vert arrangert på Leikanger. Følg med på nettsidene til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.