Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Informasjon for sensorar i vidaregåande opplæring

Fylkesmannen i Hordaland har lagt ut relevant informasjon for sensorar til sentralt gitt eksamen i vidaregåande opplæring.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.05.2018

Vi har lagt ut lenke til retningsliner for sensurarbeidet og eksamens- og sensorrettleiingar som Utdanningsdirektoratet har utarbeidd. Desse må alle setje seg godt inn i før sensurarbeidet tek til.

Honorarskjema er lagt inn i PAS.

Alle reiserekningar skal leverast elektronisk.