Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rapportar frå skriftleg eksamen i grunnskulen 2013

Oppmennene i norsk, engelsk og matematikk i Hordaland har laga rapportar som oppsummerer erfaringar frå eksamen våren 2013. Rapportane byggjer på oppmennene sine eigne erfaringar frå sensurarbeidet, samt innspel frå sensorane i dei ulike faga.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.08.2013