Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kontakt oss hos Fylkesmannen

Frå 1. august 2017 kan elevar og foreldre ta kontakt direkte med Fylkesmannen dersom du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.07.2017

Kva skjer når du tar kontakt med Fylkesmannen?

Når du tar kontakt med Fylkesmannen, får du snakke med ein av medarbeidarane her. I den samtalen får du fortelje om dei problemstillingane du ønsker å ta opp, og du vil få rettleiing og informasjon om korleis saka blir behandla vidare.

I høgremenyen finn du ei oversikt over dei hos oss som du kan ta kontakt med.