Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Familievern

Familievernkontorene gir tilbud om behandling og rådgivning ved vansker, kriser og konflikter i familien. Kontorene mekler også i forbindelse med skilsmisse eller samlivsbrudd eller i forbindelse med barnefordelingssaker. Tilbudet er gratis. 

Statsforvalteren fører tilsyn med virksomheten ved familievernkontorene i fylket. Vi har tilsynsbesøk ved hvert familievernkontor minst hvert tredje år. 

Vis mer


18.09.2014

Korleis møte barn og unge i kriser

Barn og unge kan oppleve ulike kriser som er vanskelege å takle åleine, til dømes dødsfall, samlivsbrot, familievald, akutt omsorgsovertaking og alvorlege ulukker. Her har vi samla nokre tilrådingar frå Senter for Krisepsykologi som kan vere til god hjelp.


03.12.2012

Innsyn i journal hos familievernkontoret

Den enkelte har berre krav på å sjå opplysningar i journal som direkte gjeld han eller ho sjølv. Innsyn i opplysningar om andre krev samtykke.