Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Om Fylkesmannen

Fylkesmannsembetene er regionale forvaltningsorgan underlagt departementalt ansvar og styring. Fylkesmannen - eller fylkesmannsembetet - brukes som navn på selve forvaltningsorganet. Fylkesmann er også embetstittel for den som er satt til å lede embetet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.06.2018

Det er ikke gitt regler ved lov for fylkesmennene. Det organisatoriske grunnlaget er "Instruks for fylkesmenn", fastsatt ved kongelig resolusjon av 7. august 1981, endret 6. juni 1999. Sigbjørn Johnsen har vært fylkesmann i Hedmark siden 1997 med unntak av tiden som finansminister 2009-2013.

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen

Fylkesmann Sigbjørn JohnsenSigbjørn Johnsen

Født i Lillehammer i 1950, gift og tre barn.

  • Vararepresentant til Stortinget for Hedmark Arbeiderparti 1973-1977
  • Fast representant i Stortinget 1977-1997
  • Fylkesmann i Hedmark 1997-
  • 1990-1996: Finansminister i Brundtland III-regjeringen
  • 2009-2013: Finansminister i Stoltenberg II-regjeringen

En mer utfyllende CV ligger som relatert fil til høyre.

For informasjon om andre fylkesmenn kan du gå til denne siden.