Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannens rapportserie

Fylkesmannen i Hedmark utgir en egen rapportserie fra og med 2015. Rapportene kan lastes ned nedenfor.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.06.2015

Tidligere har miljøvernavdelinga og landbruksavdelinga gitt ut sine egne serier:

Nr/år Forfatter(e) og navn på rapporten
 2017  
2/17 Vetlesen, Per: Sopp (Ascomycota & Basidiomycota) i Rotlia naturreservat. Oversikt over hvilke sopparter som er funnet i Rotlia naturreservat
1/17 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2016 og skogstatistikk 2016
2016   
4/16 Holaker, T, Uthushagen, T. m.fl.: Tilstandsregistrering skogsbilveger i Hedmark ‐ 2015
3/16 Johnsen, S., Fossum A. K. og Gilleberg, M.: Kommunereformen i Hedmark. Kommunereformprosessen i regioner og kommuner Fylkesmannens tilrådning
2/16 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2015 og skogstatistikk 2015
1/16 Berg, Trond: Lappuglehekkinger i Hedmark 1989-2015
2015  
3/15 Wold, O., Skogsrud, R. og Neby, E.: Forvaltningsplan for Gardsjøen naturreservat i Grue kommune, Hedmark 
2/15 Hedenskog, M, Gustafsson, P, Qvenild, T. (red.): Vänerlaxens fria gång. Två länder, en älv. Ekologisk status och underlag till åtgärdsprogram för Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden
1/15 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2014 og skogstatistikk 2014

Kontaktpersoner