Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Organisasjonen

Fylkesmannen i Hedmark har om lag 130 ansatte.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2012

Organisasjonskartet nedenfor viser dagens organisering av fylkesmannsembetet i Hedmark. Klikk på kartet for å se oppgavene til den enkelte avdeling.