Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Sosial- og helseavdelinga

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.11.2012

Arne ThrondsenSolveig HansenFram til og med med 31.12.2018 er Sosial- og helseavdelingen delt i en Sosial- og barnevernavdeling og en Helse- og omsorgsavdeling. Avdelingene skal medvirke til at statens sosial- og helespolitikk blir gjennomført i Hedmark og skal gi råd og veiledning til andre myndigheter, sosial- og helsepersonell og innbyggere. Tilsyn og klagesaksbehandling, forskjellige forvaltningssaker og tilskudd er viktige oppgaver for avdelingen.

Sosial - og barnevernavdelingen ledes av Solveig Hansen, fmhesoh@fylkesmannen.no, telefon 62 55 11 36.

Helse- og omsorgsavdelingen ledes av Arne Throndsen, fmheath@fylkesmannen.no, telefon 62 55 13 52.