Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljøvernavdelinga

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.11.2012

Miljøvernavdelinga skal bidra til gjennomføringen av den nasjonale miljøvernpolitikken i fylket og i kommunene. Oppgavene er delegert fra Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.

Avdelinga ledes av fungerende miljøverndirektør Kristine Schneede, fmheks@fylkesmannen.no, telefon 62 55 11 71.