Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunalavdelinga

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.11.2012

Hovedoppgaver er kommuneøkonomi, saker etter kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven, valgloven, plan- og bygningsloven og lov og forskrift om fri rettshjelp. En rekke andre forvaltningsoppgaver er også lagt til Kommunalavdelingen.

Avdelingen ledes av direktør Bernhard Caspari, fmhebca@fylkesmannen.no, telefon 62 55 10 75.