Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Embetsledelsen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.11.2012

Fylkesmannsembetet i Hedmark ledes av fylkesmann Sigbjørn Johnsen og assisterende fylkesmann Anne Kathrine Fossum.