Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Beredskaps- og administrasjonsavdelinga

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.11.2012

Beredskaps- og administrasjonsavdelingen bidrar til at samfunnssikkerhet og beredskap blir ivaretatt i samfunnsplanleggingen regionalt og lokalt. Ved omfattende kriser samordner fylkesmannen krisehåndteringen i fylket.

Avdelingen sørger for at embetsledelsen til enhver tid har nødvendig oversikt for ledelse av embetet. Videre sørger avdelingen for at de administrative service- og fellestjenester er tilpasset fagavdelingenes behov.

Avdelingen ledes av direktør Knut Anders Fossum, fmhekaf@fylkesmannen.no, telefon 62 55 11 05.