Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. 

Vis mer


Publisert 17.12.2018

Redusert kapasitet i perioden 22. desember til 7. januar

Fylkesmennene i Hedmark og Oppland blir Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Det er mange system som skal slås sammen, og saksbehandlingssystemet på vergemål vil være ute av drift fra 21. desember 2018 kl. 1600, til 7. januar 2019. Vi ber dere i den forbindelse om å vente med å ta kontakt til 7. januar, dersom saken ikke haster


Publisert 18.04.2018

Brukerundersøkelse for verger

Brukerundersøkelse for verger 2018.


Publisert 19.09.2017

Nyhet: Vergenes plikt å eventuelt melde adresseendring

Adresseendring ved opprettelse av vergemål og bytte av verge


Publisert 04.09.2017

Kurs på nettet om vergemål

Det er lagt ut videokurs og link til elæringskurs om vergemål oppe til høyre under LENKER. Vi oppfordrer våre verger til å gjennomgå disse.


Publisert 24.08.2017

Henvendelser til Fylkesmannen i vergemålssaker

Fylkesmannen i Hedmark ønsker svært gjerne å motta henvendelser til oss om vergemål elektronisk.

Det enkleste vil være om dere logger inn på Altinn og finner et skjema som heter «Melding til fylkesmannen – Vergemål».   

Skjemaet vil gi mulighet til å sende inn alle typer henvendelser som ikke passer inn i eksisterende skjemaer på Altinn.   Skjemaet består av en del hvor man registrerer hvem henvendelsen gjelder, og en del som kun er et stort fritekst hvor innsender kan skrive hva de vil.  I tillegg er det mulig å legge ved vedlegg. 

Se lenke til høyre, Melding til Fylkesmannen.

 


Publisert 18.01.2017

Ressurssituasjonen fra januar 2017

På grunn av endring i ressurssituasjonen ved Kommunalavdelingen, vergemål, må det påregnes lengre saksbehandlingstid og mindre tilgjengelighet på telefon.


Publisert 05.01.2017

Nyhet: Om elektronisk vergeregnskap

Nyhet: Verger med regnskapsplikt: Nå kan vergeregnskap sendes inn digitalt via Altinn.


Publisert 04.01.2017

Telefontid vergemål

Vergemålsavdelingen har telefonvakt på tlf 62551002 fra kl.09.00 - 15.00. Ellers vil telefonen være stengt. Hvis ingen svarer, overføres du til sentralbordet der du kan legge igjen beskjed til oss. Fra 01.01.2017 vil vi på grunn av arbeidsmengde og ressurssituasjon ha begrenset tilgjengelighet og det må påregnes ventetid.


Publisert 14.11.2016

Foiler og materiale fra kurs for verger 09.11.2016

Det ble avholdt  både grunnkurs og videregående kurs for faste og alminnelige verger den 09.11.2016.  Her finner du kursmaterialet/foilene.


Publisert 14.11.2016

Alminnelige verger og skatt

Klikk "Les mer" under og du vil da finne en artikkel fra Skattedirektoratet om skatteplikt og alminnelige verger. Kort fortalt er det slik at der fylkesmannen dekker vergens godtgjøring, anses fylkesmannen som arbeidsgiver for alle de sakene der fylkesmannen betaler og skatteplikten inntrer ut over kr 6.000 totalt pr år. Der personen med verge imidlertid betaler vergen, anses motsetningsvis hver person med verge som arbeidsgiver, slik at skattefritaket er kr 6.000 pr oppdrag.