Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannens informasjonsbrosjyre om beitedyr og rovvilt 2018

Fylkesmannen sender i disse dager ut årets utgave av "Fylkesmannen i Hedmark informerer 2018". I denne folderen gir Fylkesmannen og SNO oppdatert informasjon om rovviltforvaltningen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.05.2018

I bladet gis det blant annet kontaktinformasjon til SNO's rovviltkontakter i de ulike områdene. Det gis også informasjon om bruk av midler til forebyggende tiltak, erstatning for rovvilttap samt status på rovviltbestandene. Mattilsynet informerer også om dyrevelferd og overvåking av sykdommer.

Informasjonsbladet sendes til kommunene og alle sau- og reineiere i Hedmark, samt storfeeiere i forvaltningsområdet for ulv.