Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Endrede grenser for Bergevika naturreservat

Fylkesmannen har bedt Miljødirektoratet om å foreta noen små justeringer av vernegrensa for Bergevika naturreservat i Ringsaker kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.11.2018

I forbindelse med utvidelsen av Bergevika naturreservat i 2014 ba Fylkesmannen Ringsaker kommune om å foreta en grensemerking av verneområdet i tråd med den nye vedtatte vernegrensa. Samtidig ble eiendomsgrensene i området oppdaterte, hvilket også fikk konsekvenser for vernegrensa, som i stor grad følger eiendomsgrensene.

Fylkesmannen ba derfor Miljødirektoratet om å justere den vedtatte vernegrensa, slik at den samsvarer med de nye eiendomsgrensene. Det ble også foretatt en liten justering av grensa ved en privateid hage. Totalarealet før og etter disse justeringene er det samme som før. Miljødirektoratet har nå vedtatt denne grensejusteringen.

Du kan se det nye vernekartet i sidemenyen. Der finner du også Miljødirektoratets vedtaksbrev.